Hizmetlerimiz

Sipahioğlu Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Miras ve Gayrimenkul Hukuku

Miras ve gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku ve eşya hukukunun günlük hayatta en sık karşımıza çıkan görünümleridir. Temel konusu anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkıdır. İnsanlık tarihinden bu yana mevcut olan barınma ihtiyacının günümüzde yatırıma dönüşmüş olması ile şekillenmiştir.

Ceza ve İnfaz Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İnfaz, kelime anlamı olarak “yerine getirme” dir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere infaz hukuku, mahkeme tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmektedir. Bu hususlara ilişkin ilkeleri, esasları ve usulleri düzenler.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari iş ve işlemlere uygulanan hukukun bir dalıdır. Ticaret hukuku başlı başına bir hukuk dalıdır, bağımsızdır. Ticaret hukukunun en çok ilişkili olduğu hukuk dalları ise borçlar ve medeni hukuktur. Ticaret hukuku 6 alt başlıkta incelenir. Bunlar: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukukudur.

Sipahioğlu Hukuk Bürosu

Aklınıza takılan hukuki meselelerde bizden destek isteyebilirsiniz.

+90 (507) 621 02 97